Kvalitet i alle ledd


Hos oss får du kvalitet og service hele veien fra slaktet vilt til matbordet!


Vår historie


Tilbake i 2005 stod det første godkjente viltslakterianlegget i distriktet ferdig. I nært samarbeid med Mattilsynet og stor egeninnsats av Turid og Kjell Eierholen ble viltslakteriet reist.

Anlegget, som er det eneste i sitt slag i distriktet, inneholder videre kjølelager for hel elg, kjølerom for ferdigvare, fryseri, produksjonslokale med sager, kniver, emballeringsmaskiner og vakuumpakking. Oppdeling, kverning og vakuumpakking er hovedfaktorene i driften. Størrelsen på slakteriet er om lag 90 kvadratmeter.